Zespół Downa

Wiadomo, że osoby z zespołem Downa charakteryzuje „lenistwo ruchowe” wynikające z bardzo obniżonego napięcia mięśniowego, preferują uregulowany, przewidywalny tryb życia. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie ćwiczeń  fizycznych, czy regularnego uprawiania sportu. Jednak istotą uprawiania sportu jest systematyczność, jak i dobry kontakt z osobami współćwiczącym oraz terapeutą. Jest to najlepsza z możliwych forma stymulacji rozwoju dziecka. Jako minimum preferowanej rehabilitacji zaleca  się zajęcia 2-3 razy w tygodniu. Wybór formy aktywności powinien być poprzedzony badaniem EKG, ze względu na choroby układu krążeniowego.