Wspólna uwaga

Niezwykle istotnym elementem rozwoju społecznego dziecka jest zjawisko wspólnej uwagi. Jest to złożony układ społecznych interakcji , który pojawia się około 9 miesiąca życia. Do tej pory dziecko potrafi wchodzić w reakcje dwustronne np. dziecko-przedmiot lub dziecko-inna osoba. W wieku 9 miesięcy staje się możliwy układ dziecko- osoba – zdarzenie, będące  obiektem wspólnej uwagi. Dziecko potrafi dzielić  uwagę z dorosłym ,potrafi podążyć za jego wzrokiem. naśladuje czynności instrumentalne ,reaguje na przeszkody społeczne ,używa gestów nakazujących i oznajmiających.