Aktualności

Wspólna uwaga

Wspólna uwaga

Niezwykle istotnym elementem rozwoju społecznego dziecka jest zjawisko wspólnej uwagi. Jest to złożony układ społecznych interakcji , który pojawia się około 9 miesiąca życia. Do tej pory dziecko potrafi wchodzić w reakcje dwustronne np. dziecko-przedmiot lub...

Zespół Downa

Zespół Downa

Wiadomo, że osoby z zespołem Downa charakteryzuje "lenistwo ruchowe'' wynikające z bardzo obniżonego napięcia mięśniowego, preferują uregulowany, przewidywalny tryb życia. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie ćwiczeń  fizycznych, czy regularnego...