Kiedy podjąć terapię

Wczesnodziecięca interwencja w przypadku dzieci, których prawidłowy rozwój jest zagrożony (choroby genetyczne, wady wrodzone, wcześniactwo, choroby metaboliczne, niedotlenienie okołoporodowe, zaburzenia centralnego układu nerwowego itp.) jest niezbędna.

Każde dziecko jest indywidualnością, a otoczenie w jakim przebywa decyduje o jego możliwościach rozwojowych. Dziecko samo decyduje, jakie bodźce są dla niego ważne, co zgłębia, czym się interesuje, zawsze w interakcji ze środowiskiem (domowym, przedszkolnym, grupie rówieśniczej, potem szkoły). Jak najwcześniejsze dostarczenie prawidłowych wzorców ruchowych ma ogromny wpływ na przyszłe funkcjonowanie dziecka.

Dlatego też istotną rzeczą w procesie rehabilitacji staje się potrzeba współpracy terapeuty z rodzicami (prawidłowe noszenie, ubieranie, układanie, karmienie, zabawy z dzieckiem, dobór odpowiedniego sprzętu itp.)

Ważne! Jeżeli rodzice zaobserwują u swojego dziecka asymetryczne ułożenie ciała, zbyt obniżone napięcie mięśniowe lub podwyższone napięcie mięśniowe, nieprawidłowości w poruszaniu się, to powinni udać się na konsultacje do specjalisty z zakresu neurologii dziecięcej, aby podjąć decyzję o ewentualnej rehabilitacji swojego dziecka.